HAKIM

Hakim adalah pejabat peradilan negara yg di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili

Pasal 1 ayat 8 KUHAP